כ"ד תמוז ה'תשע"ח

מוראביצה MORAWICA

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 73