כ"ד תמוז ה'תשע"ח

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין