כ"ד תמוז ה'תשע"ח

הורודק GRODEK

קהילה בפולין

נפה: קוברין
אוכלוסיה:

יהודים לאחר השואה: כ- 5