כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין