כ"ג תמוז ה'תשע"ח

לוח זמנים

ע"פ ההסכם עם הקבלן עליו להתחיל את העבודה עם צו התחלת העבודה שיינתן על ידי המרכז ליהדות פולין, ולסיום תוך כ-30 חודש.