כ"ד תמוז ה'תשע"ח

וארקוביץ WARKOWICZE

עיירה בפולין
נפה: דובנא
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ- 1.099

יהודים בשנת 1941: כ- 886

יהודים לאחר השואה: כ- 200