כ"ד תמוז ה'תשע"ח

באגייניצה BAGIENICA

קהילה בפולין
75 ק"מ מקוסוקוב
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ-118