כ"ד תמוז ה'תשע"ח

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין