כ"ד תמוז ה'תשע"ח

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין