כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין