כ"ד תמוז ה'תשע"ח

גטו אושמיאן GHETTO OSZMIANA

קהילה בפולין