כ"ד תמוז ה'תשע"ח

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין