כ"ד תמוז ה'תשע"ח

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין