כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין