כ"ד תמוז ה'תשע"ח

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין