כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ויטוביץ WITOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-71