כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ויצ'רפי WYCZERPY DOLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין