כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ולודוביץ WLODOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין