כ"ד תמוז ה'תשע"ח

זיילון ע/נ וקרה ZIELUN N WKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין