כ"ד תמוז ה'תשע"ח

זירמין ZYRMUNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין