כ"ד תמוז ה'תשע"ח

פשיסייקה PRZYSIEKA

קהילה בפולין