כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ק. גלושה GLUZA MALA

קהילה בפולין