כ"ד תמוז ה'תשע"ח

קאטרינבורג KATRYNBURG

קהילה בפולין