כ"ד תמוז ה'תשע"ח

איישישוק EJSZYSZKI

קהילה בפולין