כ"ד תמוז ה'תשע"ח

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין